Tasojen asennus

Yleistä tietoa

Kivitasojen mittaus ja asennus

Loimaan Kiveltä hankittaviin tasoihin on mahdollista tilata myös ns. avaimet käteen -paketti, jolloin tasot mitataan ja asennetaan kohteeseen Loimaan Kiven toimesta. On myös mahdollista tilata pelkät tasot ja tehdä mittaukset ja asennus itse. Huomaa, että tällöin Loimaan Kivi ei ole vastuussa mahdollisista asennusvirheistä.

Valmistelevat toimenpiteet

Luonnonkivitasojen mitoittaminen on yhtä helppoa kuin muidenkin pöytätasomateriaalien. Luonnonkivimateriaalin valinta on erinomainen, kestävä ja tyylikäs ratkaisu. Varsinaisessa mitoitustyössä tarvitaan vain hieman huolellisuutta ja hyvät mittavälineet. Mikäli kyseessä on monimuotoisempi tasoratkaisu, voit valmistaa riittävän tukevasta pahvista mallin (ns. sapluunan), jonka mukaan luonnonkivitasosi voidaan toteuttaa.

Tutustu tasojen hoito-ohjeisiin »

Ennen mittausta

Varaa mukaasi seuraavat työvälineet ja piirustukset:

 1. Rullamitta (3–5m)
 2. Iso suorakulma
 3. Vesivaaka (2 m)
 4. Kulmatason sapluunat
 5. Sapluunapahvi sekä leveä teippi
 6. Sakset sekä mattopuukko
 7. Metalliviivain (1 m)
 8. Alustava tasopiirustus ja kaappitason pohjapiirustus

Piirustukset

Riittävän tarkat piirustukset ja tekniset tiedot ovat edellytyksenä mittauksen onnistumiselle.

 1. Alustavan tilauksen tasopiirustukset
 2. Keittiön kalusteiden pohjapiirustus
 3. Liesitason malli ja merkki sekä upotusaukon koko
 4. Altaan malli ja merkki sekä mitoituskuva tai sapluuna
 5. Varmista piirustuksista aukkojen sijoituskohdat
 6. Loimaan Kiven tilaus- ja piirustuslomake

Keittiötason asennusohjeet

A. Mittauksen aloittaminen

Mittaus aloitetaan kulmista ja edetään järjestelmällisesti seinien mukaan.

 1. Tarkista, että kaluste on vaakasuora. (kts. Kuva 1)
 2. Varmista, että nurkat ovat suorakulmassa. (kts. Kuva 2)
 3. Mittaa mahdolliset suorakulmapoikkeamat.(kts. Kuva 3)

B. Mittaus

 1. Mittaa tasojen pituudet ja leveydet ja piirrä ne. (Kts. Kuva 4)
 2. Ota mahdolliset sauma- ja asennusvarat huomioon mitoittaessasi tasojen pituutta.
 3. Jos tason pituus on suurempi kuin 2400mm, mitoita saumakohta niin, että kaapiston runko tukee kaikkia tasoja päistä.
 4. Varmista että tason alla kaapistossa on tilaa altaalle. (Kts. Kuva 5)
 5. Merkitse piirrokseen altaan keskipisteen etäisyys tason päästä tai aukon alkamiskohta ja tarvittaessa myös aukon etäisyys sivusta.
 6. Kuvaan olisi hyvä myös merkitä kaapin rungon sisämitat.
 7. Mahdolliset muut aukot, hanan reiät ja patterin koloukset tulee mitata päädystä ja reunasta, ilmoita myös aukkojen halkaisija.
 8. Merkitse ja piirrä kaikki tiedot paperille ja liitä ne tilaukseen.
 9. Ilmoita liesitason merkki ja malli sekä sen etäisyys tason päädystä aukon keskelle.(Kts. Kuva 6)
 10. Lieden aukon koko löytyy lieden teknisistä tiedoista, jotka on hyvä liittää piirustuksiin.

Huomioitavaa:

 • Kivitasot eivät taivu eikä kivi muutu mitoiltaan sään, kosteuden tms. vaikutuksesta.
 • Kalusterungot saattavat liikkua, joten saumavarat ovat tarpeen.

C. Kulman mittaus

Kulmaratkaisuissa aloita mittaus tästä:

 1. Käytä aina vakiokulmasabloonaa. (Kts. Kuva 7)
 2. Keskitä aina joka suuntaan seinien suorakulmaisuudesta riippumatta.
 3. Vertaa viereisten tasojen suorakulmaisuutta.(Kts. Kuva 8)
 4. Mittaa suorakulmapoikkeama. (Kts. Kuva 9)
 5. Merkitse mitta ja huomautus vinosta päästä.

Huomioitavaa:

 • Kulmasapluuna ei saa liikkua mittauksen aikana.
 • Ole huolellinen: 1 mm liitoskohdassa on 10 mm kahdella metrillä.

Kivitasojen asennus

A. Tuotteen vastaanotto

 1. Tarkista pakkaus ja tasot näkyviltä osin.
 2. Siirrä tasot pakkauksessaan mahdollisimman lähelle asennuskohdetta.
 3. Jos tasot varastoidaan ennen asennusta, on tasot hyvä peittää muovilla mahdollisten maali- ym. roiskeiden varalta.
 4. Säilytä pakkauksessa olevat mahdolliset ohjeet.
 5. Avaa pakkauksen muovivanteet leikkaamalla, älä väännä.
 6. Kanna tasot pystyasennossa asennuspaikalle.
 7. Kanna aina tasojen päästä, älä nosta aukkojen kohdalta.

B. Ennen asennusta

 1. Tasojen tulee olla asennettaessa huoneenlämpöisiä.
 2. Tarkista mittaamalla ja vertaamalla kaapiston mittoihin, että tasot ovat mitoitukseltaan tilauksen mukaiset.
 3. Mikäli tasossa ilmenee jotain huomautettavaa, ÄLÄ ASENNA TASOA PAIKOILLEEN, vaan ota yhteyttä kivitasovalmistajaan.

Huomioitavaa:

 • Älä pura pakkausta, jos tasoissa huomautettavaa.
 • Tasoja ei saa laskea maahan lappeelleen eikä epätasaiselle pinnalle.

C. Asennus

 1. Nosta kivitasot paikoilleen varovasti.
 2. Sovita tasot lopullisiin paikkoihinsa ja varmista liitoskohtien yms. sopivuus.
 3. Mikäli alusta ei tue tasoja tasaisesti joka puolelta tai tasot ovat eri paksuisia, tasaa ne puukiiloja apuna käyttäen joka puolelta kantaviksi.

D. Kivien liimaus

 1. Kivitasot eivät tarvitse erillistä liimausta kaappirunkoon, vaan tasojen liitoskohdan ja tasojen taustalaatoituksen rajapinnan saumaus pitää tasot paikallaan. Pienen tason paikallaan pysyminen voidaan halutessa varmistaa tason ja kaappirungon väliin muutamalla silikonitipalla.
 2. Varmista, etteivät altaan kiinnittimet ota kiinni kaappirunkoon. Lovea pystyrunkoa tarvittaessa.
 3. Altaan kiinnikkeitä ei saa poistaa.
 4. Tasojen väliset liitoskohdat saumataan etikkahappo- ja rasvavapaalla silikonilla toisiinsa. Varmista, että käyttämäsi silikoni soveltuu luonnonkivelle.
 5. Tasojen ympäröivien rakenteiden väliset saumat saumataan silikonilla/elastisella saumamassalla.
 6. Asennuksen jälkeen poistetaan mahdolliset saumaus- tai liimatahrat.
 7. Puhdista ja suojaa tasot kivisuojalla, mikäli kivitoimittaja suosittelee kyseisen tason suojausta.
 8. Lue tasojen hoito-ohjeet ja säilytä ne.

Huomioitavaa:

 • Käsittele tasoja varoen.
 • Älä kolhi asennuskohteen muita kalusteita.
 • Asennus on osoitus tason hyväksymisestä käyttöön.