MONTERING AV BÄNKSKIVOR

ALLMÄNT

Dimensionering och montering av stenbänkskivor

Loimaan Kivi erbjuder i samband med köp av bänkskivor ett s.k. nyckeln-i-hand-paket, där Loimaan Kivi själv dimensionerar och monterar bänkskivorna. Det är också möjligt att enbart beställa bänkskivorna och själv utföra dimensioneringen och monteringen. Observera att Loimaan Kivi i det fallet inte ansvarar för eventuella fel i monteringen.

Förberedande åtgärder

Det är lika lätt att dimensionera bänkskivor av natursten som av andra material. Att välja natursten som material är en utmärkt, hållbar och stilig lösning. I själva dimensioneringsarbetet krävs bara lite omsorg och goda mätinstrument. Ifall det är frågan om en mångsidigare bänkskivelösning, kan du göra en modell av tillräckligt stadig kartong (en s.k. schablon) som används för att skapa din naturstensbänkskiva.

Bekanta dig med vårdanvisningarna för bänkskivor »

Innan dimensioneringen

Ta med dig följande verktyg och ritningar:

 1. Rullmått (3-5m)
 2. Stor vinkelhake
 3. Vattenpass (2 m)
 4. Schablon för hörnbänkskiva
 5. Schablonkartong och bred tejp
 6. Sax och mattkniv
 7. Metalllinjal (1 m)
 8. Den preliminära ritningen av bänkskivan och planritningen för köksbänken

Ritningar

Tillräckligt noggranna ritningar och teknisk information är en förutsättning för att dimensioneringen ska lyckas.

 1. Den preliminära beställningens ritning av bänkskivan
 2. Planritning för köksmöblemanget
 3. Spishällens modell och märke samt storleken på ursågningen
 4. Diskhons modell och märke samt dimensionsritning eller schablon
 5. Kontrollera på ritningarna var hålen ska placeras
 6. Loimaan Kivis beställnings- och ritningsblankett

MONTERINGSANVISNINGAR FÖR KÖKSBÄNK

A. Börja dimensioneringen

Dimensioneringen börjar från hörnen och sker systematiskt längsmed väggarna.

 1. Kontrollera att verktyget är vågrätt (se Bild 1)
 2. Kontrollera, att hörnen är rätvinkliga (se Bild 2)
 3. Mät eventuella avvikelser från en rät vinkel (se Bild 3)

B. Dimensionering

 1. Mät bänkskivornas längd och bredd och anteckna dem (se Bild 4).
 2. Ta i beaktande eventuellt utrymme för fogar och montering när du dimensionerar längden på skivorna.
 3. Om en bänkskivas storlek är större än 2400 mm, dimensionera skarven så att skåpens ram stöder alla skivor från ändorna.
 4. Se till att det finns rum för diskhon i skåpet under bänkskivan. (Se Bild 5)
 5. Anteckna i ritningen längden från diskhons mittpunkt till bänkskivans kant eller hålets början, och vid behov också hålets längd från sidan.
 6. Det lönar sig också att anteckna skåpets inre dimensioner på ritningen.
 7. Eventuella andra hål, hål för kranar och batterier ska mätas från ändan och kanten, ange också diametern på hålen.
 8. Anteckna och rita allt på papper och bifoga dem till beställningen.
 9. Ange märket och modellen på spishällen samt hur långt det är från bänkskivans kant till mitten av hålet (se Bild 6).
 10. Storleken på spishällens hål finns i hällens tekniska uppgifter, som det lönar sig att bifoga ritningarna.

Bör anmärkas:

 • Stenbänkskivor böjer sig inte och stenens dimensioner förändras inte på grund av väder, fukt e.d.
 • Skåpstommen kan röra på sig, varför det krävs skarvmån.

C. Mätning av hörn

Ifall det handlar om ett hörn, börja mäta härifrån:

 1. Använd alltid en schablon för hörnet. (Se bild 7)
 2. Oberoende av om väggarna är rätvinkliga eller ej, räta till i varje riktning.
 3. Jämför de intilliggande bänkskivornas rätvinklighet (se bild 8)
 4. Mät avvikelsen från rätvinkligheten. (Se Bild 9)
 5. Anteckna måtten och anmärk om den icke-rätvinkliga sidan.

Bör anmärkas:

 • Hörnschablonen får inte röra sig under mätningarna.
 • Var noggrann: Ett fel på 1 mm vid fogen blir 10 mm efter två meter.

MONTERING AV STENBÄNKSKIVOR

A. Mottagandet av produkten

 1. Kontrollera paketet och bänkskivorna till de delar som syns.
 2. Flytta bänkskivorna från paketet så nära monteringsstället som möjligt.
 3. Ifall bänkskivorna lagras innan de monteras, lönar det sig att täcka dem med plast för att undvika stänk från målfärg e.d.
 4. Förvara eventuella anvisningar från paketet.
 5. Öppna paketets plastband genom att klippa dem.
 6. Bär bänkskivorna upprätta till monteringsplatsen.
 7. Bär alltid från bänkskivornas kanter, lyft inte vid hålen.

B. Innan montering

 1. Bänkskivorna ska vara i rumstemperatur när de monteras.
 2. Kontrollera genom att mäta och jämföra med skåpens mått att bänkskivorna motsvarar de beställda måtten.
 3. Ifall en brist uppdagas i bänkskivorna, MONTERA DEM INTE PÅ PLATS, utan kontakta tillverkaren av stenbänkskivorna.

Bör anmärkas:

 • Förstör inte förpackningen ifall det finns brister i bänkskivorna.
 • Bänkskivorna får inte läggas ner på marken på sidan eller på en ojämn yta.

C. Montering

 1. Lyft försiktigt stenbänkskivorna på plats.
 2. Passa in skivorna till deras avsedda platser, och se till att skarvarna med mera är lämpliga.
 3. Ifall underlaget inte stöder bänkskivorna jämt på alla sidor eller ifall bänkskivorna är olika tjocka, använd träkilar för att göra dem jämna.

D. Limmande av stenarna

 1. Stenbänkskivorna behöver inte skilt limmas till skåpstommen, fogarna mellan bänkskivornas skarvar och bakväggens kakel håller dem på plats. För att säkerställa att en liten bänkskiva hålls på plats kan man om man vill använda några droppar silikon mellan bänkskivan och skåpstommen.
 2. Se till att diskhons fästen inte tar fast i skåpstommen. Skåra stommen vid behov.
 3. Diskhons fästen får inte avlägsnas.
 4. Skarven mellan bänkskivorna fogas fast i varandra med silikon utan ättiksyra eller fett. Kontrollera att det silikon du använder lämpar sig för natursten.
 5. Skarvarna till strukturerna runt bänkskivorna fogas med silikon/elastisk fogmassa.
 6. Efter monteringen avlägsnas eventuella fläckar från fogningen eller lim.
 7. Rengör och skydda bänkskivorna med skyddsmedel ifall stenleverantören rekommenderar att den ifrågavarande stenen ska skyddas.
 8. Läs vårdanvisningarna för bänkskivorna och förvara dem.

Bör anmärkas:

 • Hantera bänkskivorna försiktigt.
 • Stöt dem inte mot annat möblemang kring monteringsplatsen.
 • En montering innebär att man godkänt bänkskivan.