Graniittipäällysteiden hoito-ohje

Graniittipäällysteet ovat helppohoitoisia, lähes huoltovapaita.

Jäätyminen ja liukkauden esto

Lumi ja jää poistetaan mekaanisin tai kemiallisin menetelmin: lapioimalla, kolaamalla, harjaamalla, linkoamalla tai käyttämällä sulatuskemikaaleja. Huolimaton auraaminen raskaalla kalustolla saattaa vahingoittaa kiveyksen pintaa. Liukkautta torjutaan hiekoittamalla tarvittaessa. Keväällä lumen ja jään sulettua hiekoitushiekka lakaistaan ja kerätään pois. Myös suolaa voi käyttää luonnonkivipinnoilla liukkauden estoon.

Kiveyksen puhtaanapito

Lian suhteen kannattaa miettiä, onko kyseessä ajan tuoma patina vai todellinen lika. Ennen puhdistustyön aloittamista määritellään taso, mitä puhdistamisella tavoitellaan. Jotta puhdistustyö tuottaisi parhaan tuloksen ja työhön löytyisivät oikeat menetelmät, on hyvä määritellä lian alkuperä. Puhtaanapidon pääperiaatteena on, että kiveyksen pintaa mekaanisesti tai kemiallisesti muuttavia menetelmiä vältetään. Puhdistusmenetelmiä kannattaa kokeilla ensin pienellä alueella, jotta vältyttäisiin yllätyksiltä ja vaurioilta. Voimakkailla aineilla puhdistetut alueet tulevat eroamaan ympäröivästä pinnasta laikkuina. Vastaava ilmiö on havaittavissa, jos vanhaa kiveystä korjataan uusilla tuotteilla. Ajan myötä kiveyksen värierot tasaantuvat.

Kiveys pidetään puhtaana roskista vedellä huuhtelemalla, harjaamalla tai puhaltamalla. Pinttyneempää likaa voi poistaa vedellä ja harjalla tai painepesurilla. Veden suihkuttamista suoraan kiveyksen saumoihin kannattaa välttää, ettei saumaushiekka huuhtoudu pois. Saumaushiekkaa lisätään aina tarvittaessa. Graniittikivien ja -laattojen pinnasta likaa ja ruostetahroja voi poistaa harjaamalla ruostumattomasta teräksestä valmistetulla teräsharjalla. Poltettupintaisilla kivillä voidaan pintaa puhdistaa polttamalla sitä uudelleen. Purukumin poistamiseen voi käyttää kuumaa vettä ja harkitusti painepesuria. Puhdistamiseen on olemassa erikoismenetelmiä vaativiin kohteisiin. Näiden kohteiden puhdistaminen kannattaa teettää erikoistyönä asiantuntijoilla.

Tahrat, kuten öljy- ja rasvaläikät, eivät vaurioita kiveystä, vaan haitta on esteettinen. Läikät on hyvä poistaa tuoreeltaan, ettei lika ehdi tarttua huokoiseen pintaan. Öljy ja rasva imeytetään paperiin, sahanpuruihin tai muihin imukykyisiin materiaaleihin. Lopuksi kiveys pestään kuuman veden kanssa harjaamalla tai painepesurilla. Pesua voi tehostaa astianpesuaineella. Pesuainekäsittelyn jälkeen kiveys on hyvä huuhdella huolellisesti.  Joskus öljyläikistä pääsee eroon vasta vaihtamalla öljyyntyneet kivet uusiin.

Ota yhteyttä kiven suojaukseen liittyvissä asioissa, autamme mielellämme!

Rikkakasvien ja sammalen poistaminen

Rikkakasvien poistoon kiveykseltä käytetään mekaanista kitkemistä. Toisena vaihtoehtona on rikkakasvien polttaminen nestekaasupolttimella. Polttaminen saattaa kuitenkin muuttaa kiven pintaa. Tehokkain tapa rikkakasvien poistoon on torjunta-aineiden käyttö, joilla voi myös ennaltaehkäistä rikkakasvien kasvua. Ennen aineen käyttöä kannattaa varmistua, että tuote soveltuu käytettäväksi myös kiveyksellä. Torjunta-aineiden käytössä noudatetaan aina tuotteen valmistajan antamia käyttöohjeita. Sammal poistetaan kiveykseltä mekaanisesti. Lohkopintaiselta tai ristipäähakatulta pinnalta sammalta voi poistaa ruostumattomalla teräsharjalla.

Luonnonkivien suojaus kemikaaleilla

Luonnonkivien hoitamista voi helpottaa nykyaikaisilla suojaustuotteilla. Tuotteita on saatavissa pystypinnoille sekä vaakapinnoille. Erityisesti lattioissa normaalien lattiavahojen käyttöä ei suositella niiden muodostavan liukkaan pinnan ja esteettisten haittojen vuoksi. Suojaustuotteita ja -palveluita voi kysyä esimerkiksi: Uudenmaan Pintasuojaus Ky.